3d cnc

20.9.53

หน้ากาก

sketch ลายเส้น
ขึ้นงานใน modo แบบนูนต่ำ

เรนเดอชิ้นงานใน keyshot  ชอบตรง preview เร็วดี
หน้ากากหนาประมาณ 5 ซม
ลองเทสกัดด้วย pu foam ดู under cut ไม่ค่อยมากเท่าไร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น